Czym jest coaching?
Według International Coach Federation, coaching jest partnerską współpracą z klientem lub klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału. 
Według Izby Coachingu, jest to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia. 
Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem.

Zapraszam do współpracy poprzez sesje coachingowe oraz spotkania indywidualne rodziców, nauczycieli, osoby szukające rozwoju osobistego lub zawodowego, młodych ludzi, pragnących odkryć swoje zasoby i doprecyzować plany.

Osoby zainteresowane sesją, zapraszam do bezpośredniego kontaktu.