PRZYKŁADOWA LISTA POTRZEB

PRZYKŁADOWA LISTA POTRZEB

POTRZEBY KONTAKTU Z SAMYM SOBĄ

autentyczności

wyzwań

uczenia się

jasności

świadomości

kompetencji

kreatywności

integralności

samorozwoju

autoekspresji, wyrażania własnego ja

poczucia własnej wartości

samoakceptacji

szacunku dla siebie

osiągnięć

prywatności

sensu

poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie

całości, jedności

spójności

rozwoju

stymulacji, pobudzenia

zaufania

świętowania zaspokojonych potrzeb, spełnionych marzeń, planów i opłakiwania niezaspokojonych celów

POTRZEBY FIZYCZNE

powietrza, pożywienia, wody

schronienia

ruchu

odpoczynku

snu

wyrażania swojej seksualności

dotyku

bezpieczeństwa fizycznego

POTRZEBY ZWIĄZKU Z INNYMI LUDŹMI

szczerości

empatii

współzależności

szacunku

równych szans

bycia widzianym

zrozumienia i bycia zrozumianym

zaufania

ciepła

otuchy

miłości

przyczyniania się do wzbogacania życia

informacji zwrotnej, czy nasze działanie przyczyniło się do wzbogacenia życia

przynależności

wsparcia

wspólnoty

kontaktu z innymi

towarzystwa

bliskości

dzielenia się smutkami i radościami

dzielenia się talentami i zdolnościami

więzi

intymności

uwagi, bycia wziętym pod uwagę

bezpieczeństwa emocjonalnego

POTRZEBY ZWIĄZKU ZE ŚWIATEM

piękna

harmonii

kontaktu z przyrodą

porządku

spójności

pokoju

POTRZEBY AUTONOMII

 wybierania własnych planów, celów i marzeń,   wartości i drogi prowadzącej do ich realizacji

 wolności

 przestrzeni

 spontaniczności

 niezależności

POTRZEBY RADOŚCI ŻYCIA

zabawy, humoru

radości

łatwości, prostoty

przygody

różnorodności

inspiracji

dobrostanu fizycznego, emocjonalnego

komfortu

wygody

nadziei