PRZYKŁADOWA LISTA POTRZEB

Potrzeby to uniwersalne ludzkie jakości, takie same dla wszystkich ludzi na całym świecie bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy status społeczny. Są tym, co inspiruje każde nasze działanie.

Read more