prev next „Empatia to taki sposób towarzyszenia, pełnej skupienia obecności oraz słuchania drugiej osoby, aby za jej słowami

 ( niezależnie od treści) odnajdywać jej uczucia i stojące za nimi potrzeby” 

Marshalla B. Rosenberga

 

Sposób, w jaki komunikujemy się w domu, w zespole, w szkole, w każdym miejscu, ma wpływ na jakość budowanych przez nas relacji. Do miejsca, w którym żyjemy, uczymy się lub pracujemy przychodzimy z całym bagażem własnych przekonań, trosk, umiejętności i doświadczeń. Jeśli jesteśmy tego świadomi to to, co nas różni może stać się źródłem bogactwa, wspierać nas w rozwoju, pobudzać do kreatywnych rozwiązań. 

Swoją działalnością wspieram osoby indywidualne, zespoły, nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzież w zdobywaniu świadomości oraz umiejętności komunikacji opartej na empatii, nakierowanej na rozwiązania typu wygrany-wygrany, uwzględniającej potrzeby wszystkich, szczerym wyrażaniu siebie.